Kod
Miejscowość
Dzielnica
Ulica
Numery
Gmina
Powiat
Województwo
63-430
MiejscowośćBiadaszki
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaOdolanów
Powiatostrowski
Województwowielkopolskie
63-645
MiejscowośćBiadaszki
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaŁęka Opatowska
Powiatkępiński
Województwowielkopolskie
98-405
MiejscowośćBiadaszki
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaGalewice
Powiatwieruszowski
Województwołódzkie

Kody pocztowe

Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość: