Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Bromierz

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
09-440 Bromierz Staroźreby płocki mazowieckie
09-440 Bromierzyk Staroźreby płocki mazowieckie
09-440 Bromierzyk Pieńki Bromierzyckie Staroźreby płocki mazowieckie
29-120 Dobromierz Kluczewsko włoszczowski świętokrzyskie
58-170 Dobromierz Dobromierz świdnicki dolnośląskie
58-170 Dobromierz Serwinów Dobromierz świdnicki dolnośląskie
86-060 Dobromierz Nowa Wieś Wielka bydgoski kujawsko-pomorskie
29-120 Dobromierz Włoszczowska 14 A Kluczewsko włoszczowski świętokrzyskie
22-550 Dobromierzyce Werbkowice hrubieszowski lubelskie
09-440 Nowy Bromierz Staroźreby płocki mazowieckie
09-440 Nowy Bromierzyk Staroźreby płocki mazowieckie
(kody_pocztowe) 2 queries took 92 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Bromierz%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Bromierz%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 20111148
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Bromierz%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Bromierz%'))1144