Kod
Miejscowość
Dzielnica
Ulica
Numery
Gmina
Powiat
Województwo
32-200
MiejscowośćGlinica
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaMiechów
Powiatmiechowski
Województwomałopolskie
67-231
MiejscowośćGlinica
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaŻukowice
Powiatgłogowski
Województwodolnośląskie
42-793
MiejscowośćGlinica
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaCiasna
Powiatlubliniecki
Województwośląskie
55-065
MiejscowośćGlinica
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaJordanów Śląski
Powiatwrocławski
Województwodolnośląskie

Kody pocztowe

Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość: