Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Gorzyska

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
66-530 Górzyska Drezdenko strzelecko-drezdenecki lubuskie
66-530 Górzyska Chojna Drezdenko strzelecko-drezdenecki lubuskie
(kody_pocztowe) 2 queries took 105 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Gorzyska%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Gorzyska%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 202260
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Gorzyska%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Gorzyska%'))1145