Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Hludno

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
36-245 Hłudno Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Dół Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Góralówka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Grabnik Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Jantoniówka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Lemciówka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Mistakówka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Podchełm Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Podolszyna Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Tarnki Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Warszawa Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Dział Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Widacz Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Filówka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Zakopiec Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Gacówki Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Górka Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Horb Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Jama Nozdrzec brzozowski podkarpackie
36-245 Hłudno Krąg Nozdrzec brzozowski podkarpackie
(kody_pocztowe) 2 queries took 101 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Hludno%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Hludno%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 20202060
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Hludno%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Hludno%'))1141