Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Jastkowice

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
37-403 Jastkowice 20a Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Kochany Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Kuziory Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Lipowiec Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Odmoście Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Palenie Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Radeczyna Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Ruda Jastkowska Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Węgry Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Wólka Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Zagonie Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Załanie Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Dębowiec Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Ludian Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Majdan Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Nad Kępą Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Sęk Pysznica stalowowolski podkarpackie
37-403 Jastkowice Ugory Pysznica stalowowolski podkarpackie
(kody_pocztowe) 2 queries took 84 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Jastkowice%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Jastkowice%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 20191944
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Jastkowice%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Jastkowice%'))1140