Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Klobka

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
87-840 Kłóbka Lubień Kujawski włocławski kujawsko-pomorskie
87-841 Kłóbka 19 Lubień Kujawski włocławski kujawsko-pomorskie
(kody_pocztowe) 2 queries took 96 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Klobka%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Klobka%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 202250
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Klobka%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Klobka%'))1146