Kody pocztowe dla: Ligęzów

Kod
Miejscowość
Dzielnica
Ulica
Numery
Gmina
Powiat
Województwo
MiejscowośćLigęzów
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaOlesno
Powiatoleski
Województwoopolskie
MiejscowośćLigęzów
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaKlwów
Powiatprzysuski
Województwomazowieckie

Kody pocztowe

Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość: