Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Mikolow, 750-lecia-pl

(kody_pocztowe) 1 query took 75 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Mikolow%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Mikolow%')) AND ((`Code`.`ulica` LIKE '%750-lecia-pl%') OR (`Code`.`search_ul` LIKE '%750-lecia-pl%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 200075