Kod
Miejscowość
Dzielnica
Ulica
Numery
Gmina
Powiat
Województwo
89-300
MiejscowośćPolanowo
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaWyrzysk
Powiatpilski
Województwowielkopolskie
56-200
MiejscowośćPolanowo
DzielnicaPolanowiec
Ulica
Numery
GminaGóra
Powiatgórowski
Województwodolnośląskie
89-300
MiejscowośćPolanowo
DzielnicaStefanowo
Ulica
Numery
GminaWyrzysk
Powiatpilski
Województwowielkopolskie
56-200
MiejscowośćPolanowo
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaGóra
Powiatgórowski
Województwodolnośląskie
62-430
MiejscowośćPolanowo
Dzielnica
Ulica
Numery
GminaPowidz
Powiatsłupecki
Województwowielkopolskie
62-430
MiejscowośćPolanowo
DzielnicaRudunek
Ulica
Numery
GminaPowidz
Powiatsłupecki
Województwowielkopolskie
62-430
MiejscowośćPolanowo
DzielnicaRzymachowo
Ulica
Numery
GminaPowidz
Powiatsłupecki
Województwowielkopolskie

Kody pocztowe

Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość: