Kod
Miejscowość
Dzielnica
Ulica
Numery
Gmina
Powiat
Województwo
28-330
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaWodzisław
Powiatjędrzejowski
Województwoświętokrzyskie
62-022
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaMosina
Powiatpoznański
Województwowielkopolskie
88-230
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaPiotrków Kujawski
Powiatradziejowski
Województwokujawsko-pomorskie
27-641
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaObrazów
Powiatsandomierski
Województwoświętokrzyskie
97-320
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaWolbórz
Powiatpiotrkowski
Województwołódzkie
55-050
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaSobótka
Powiatwrocławski
Województwodolnośląskie
27-641
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaBłonie
Ulica
Numery
GminaObrazów
Powiatsandomierski
Województwoświętokrzyskie
55-100
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaTrzebnica
Powiattrzebnicki
Województwodolnośląskie
88-230
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaChełmiczki
Ulica
Numery
GminaPiotrków Kujawski
Powiatradziejowski
Województwokujawsko-pomorskie
62-586
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaRzgów
Powiatkoniński
Województwowielkopolskie
87-890
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaLubraniec
Powiatwłocławski
Województwokujawsko-pomorskie
95-200
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaŚwiątniki
Ulica
Numery
GminaPabianice
Powiatpabianicki
Województwołódzkie
27-641
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaDziuków
Ulica
Numery
GminaObrazów
Powiatsandomierski
Województwoświętokrzyskie
27-641
MiejscowośćŚwiątniki
DzielnicaPodole
Ulica
Numery
GminaObrazów
Powiatsandomierski
Województwoświętokrzyskie

Kody pocztowe

Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość: