Znajdź kod pocztowy:

Znajdź ulicę i miejscowość:

Kod pocztowy Szczecin, ostowa

Kod Miejscowość Dzielnica Ulica Numery Gmina Powiat Województwo
70-892 Szczecin Mostowa Szczecin Szczecin zachodniopomorskie
70-752 Szczecin Ostowa Szczecin Szczecin zachodniopomorskie
(kody_pocztowe) 2 queries took 116 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Code`.`id`, `Code`.`postcode`, `Code`.`up`, `Code`.`ulica`, `Code`.`search_ul`, `Code`.`numer`, `Code`.`miejscowosc`, `Code`.`search_mi`, `Code`.`dzielnica`, `Code`.`gmina`, `Code`.`powiat`, `Code`.`woj`, `Code`.`search_woj`, `Code`.`slug_ul`, `Code`.`slug_mi`, `Code`.`slug_dz`, `Code`.`slug_woj`, `Code`.`index_street` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Szczecin%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Szczecin%')) AND ((`Code`.`ulica` LIKE '%ostowa%') OR (`Code`.`search_ul` LIKE '%ostowa%')) ORDER BY `Code`.`miejscowosc` asc LIMIT 202259
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `docelupl`.`data` AS `Code` WHERE ((`Code`.`miejscowosc` LIKE '%Szczecin%') OR (`Code`.`search_mi` LIKE '%Szczecin%')) AND ((`Code`.`ulica` LIKE '%ostowa%') OR (`Code`.`search_ul` LIKE '%ostowa%'))1157